Årsmøte 2023 og ny styreleder

SSB fikk i ordinært årsmøte den 25. mai 2023 nytt styre, bestående av følgende:

Styreleder – Pål Sture Olufsen (tid. styremedlem)

Styremedlem nordre felt – Kristian Karlsen (ny)

Styremedlem nordre felt – Turid Herwig Carlsen

Styremedlem søndre felt – Dag Kristiansen (ny)

Styremedlem søndre felt – Ragnar Brestrup

Varamedlem nordre felt – Anne Skinnarland

Varamedlem søndre felt – Terje Frøshaug

årsmøte 2021 og ny styreleder

SSB har avholdt ordinært årsmøte hvor Olav Kristensen ble valgt til ny styreleder som arvtaker etter Bernt Bernts. Fra nordfeltet kom Pål Olufsen inn som nytt styremedlem etter Arne Schatten og Anne Skinnarland som vara etter Kristensen. Øvrige medlemmer tok gjenvalg.

Treningsapparater på plass

SSB har montert ferdig nye treningsapparater på plenen langs t-banen mot Haakon Tvetersvei. Disse er til fri benyttelse for alle. Det fortsettes med utskifting og etablering av nye lekeapparater ved de ulike sameiene.

Denne siden lagrer informasjonskaker, disse spises av serveren slik at du kan få en bedre opplevelse og vi litt statistikk. Vi er antakeligvis nødt til å ha denne meldingen her. Trykk "aksepter" for å fjerne denne irriterende boksen.