Parkering

Søndre Skøyen Boligstiftelse (SSB) forvalter all parkering på fellesarealene rundt de ulike sameiene tilhørende SSB. Det finnes i tillegg to frittstående garasjelag på området. Dersom det er fullt «utenfor døren» er det normalt mulig å få plass lenger unna.

Leieparkering
Kjøretøy som kan benytte SSB sine parkeringsplasser må fremdeles ha en parkeringstillatelse, det som er nytt nå er at det innføres behov for en digital parkeringstillatelse da parkeringsvaktene scanner kjøretøyets kjennemerke og leser dette digitalt. Det er ingen begrensning i antall kjøretøy man kan parkere.
De som leier plasser kan melde inn de kjøretøy man trenger p-tillatelse til på mail til: preg@ssbo.no. Endringer ved skifte av kjøretøy må også meddeles til preg@ssbo.no.

Gjesteparkering
Det er i 2023 opprettet 2 nye gjesteplasser nord for Haakon Tveters vei 10 og nord for Låveveien 52. Parkering inntil 2 timer. Her kreves det parkeringsskive eller parkeringsur. Utover dette er det et ulikt antall gjesteplasser ved de respektive sameiene.
Fremgangsmåte for gjesteparkering er distribuert til styret i alle sameiene.

Regler og skjema

Parkeringsreglene er tilgjengelige som pdf her.

Styret har engasjert parkeringsselskapet P-Service for å følge opp parkeringsbestemmelsene i Søndre Skøyen Boligstiftelse fastsatt 19. mai 2005 med oppdatering 2. mars 2017. Både de leide plassene og gjesteparkeringene er tydelig skiltet i henhold til Parkeringsforskrift av 18.03.16 nr. 260.

Betingelser

Parkering faktureres halvårlig. Fra 1. juli 2022 gjelder følgende betingelser:

*For ladeplassene kommer kr 3 per KWh i tillegg og et medlemskap i Lade i Norge må opprettes. Medlemskapet er gratis. Profilen krever et mobiltelefonnummer som må registreres hos forretningsfører slik at lading hos SSB kan aktiveres.

Parkerings-plassMotor-varmerplassEl-motorvognplass
Plassleie345834583458
Tillegg motorvarmerplass (strøm)750
Tillegg ladeplass2000
Krever lade-abonnementja
Sum årligkr 3458kr 4208kr 5458 + strøm
Sum mnd.288,2350,7454,9
Etablerings-
gebyr
921,25921,25921,25
Priser per 2022, det tas forbehold om ev. feil

Denne siden lagrer informasjonskaker, disse spises av serveren slik at du kan få en bedre opplevelse og vi litt statistikk. Vi er antakeligvis nødt til å ha denne meldingen her. Trykk "aksepter" for å fjerne denne irriterende boksen.