Årsmøte 2023 og ny styreleder

SSB fikk i ordinært årsmøte den 25. mai 2023 nytt styre, bestående av følgende:

Styreleder – Pål Sture Olufsen (tid. styremedlem)

Styremedlem nordre felt – Kristian Karlsen (ny)

Styremedlem nordre felt – Turid Herwig Carlsen

Styremedlem søndre felt – Dag Kristiansen (ny)

Styremedlem søndre felt – Ragnar Brestrup

Varamedlem nordre felt – Anne Skinnarland

Varamedlem søndre felt – Terje Frøshaug