Utskifting av lekeapparater

Styret arbeider med utskifting av lekeapparater og gjennomførte tirsdag 16. februar 2021 en befaring med leverandør.