årsmøte 2021 og ny styreleder

SSB har avholdt ordinært årsmøte hvor Olav Kristensen ble valgt til ny styreleder som arvtaker etter Bernt Bernts. Fra nordfeltet kom Pål Olufsen inn som nytt styremedlem etter Arne Schatten og Anne Skinnarland som vara etter Kristensen. Øvrige medlemmer tok gjenvalg.